Psychoterapia indywidualna:

Psychoterapia indywidualna dorosłych w nurcie psychodynamicznym zakłada, że trudności werbalizowane przez pacjenta mają swoje źródło…-> więcej

 

Psychoterapia par i małżeństw:

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w paradygmacie (nurcie) psychodynamicznym, w którym zakłada się, że trudności werbalizowane przez pacjenta mają swoje źródło…-> więcej

więce

 

Psychoterapia grupowa:

Jest to bardzo intensywna forma psychoterapii prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów w ściśle określonym settingu. Oznacza to, że odbywa się ona raz w tygodniu przez okres 18 miesięcy i prowadzona jest w max. 12-osobowej grupie o charakterze zamkniętym. Postawą jej korekcyjnych funkcji jest założenie, że…> więcej

Więcej informacji dostępnych jest także na stronie: www.terapia-grupowa.pl.

 

Diagnoza i opinie psychologiczne:

Diagnoza psychologiczna służy zbadaniu sposobu funkcjonowania pacjenta w danych obszarach życia,  oraz zmierzenia jego pewnych cech czy predyspozycji, np: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, itp. Wystawiana jest w postaci pisemnej w dwóch egzemplarzach.

 

Szkolenia:

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, takich jak:  asertywność, komunikacja interpersonalna, techniki efektywnej nauki i szybkiego czytania, motywowanie innych, itp.