Konsultacje psychologiczne:

Przed rozpoczęciem psychoterapii odbywają się zwykle 3 spotkania konsultacyjno-diagnostyczne, których celem jest wstępne poznanie pacjenta oraz problemu, z którym się zgłosił.

Psychoterapia indywidualna:

Prowadzę psychoterapię w tzw. paradygmacie psychodynamicznym, w którym zakłada się, że… więcej

Psychoterapia par i małżeństw:

Psychoterapia par pomaga w zrozumieniu swoich… więcej

Psychoterapia grupowa:

Grupa skierowana jest do osób cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Więcej —> www.terapia-grupowa.pl.

Diagnoza psychologiczna:

Diagnoza psychologiczna służy zbadaniu sposobu funkcjonowania pacjenta w danych obszarach życia,  oraz zmierzenia jego pewnych cech czy predyspozycji, np: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, itp.

Szkolenia:

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, takich jak:  asertywność, komunikacja interpersonalna, techniki efektywnej nauki i szybkiego czytania, motywowanie innych, itp.