Psychoterapia par pomaga w zrozumieniu swoich wzajemnych potrzeb, pragnień i oczekiwań kierowanych wzajemnie do siebie przez partnerów będących w relacji. Pomaga także w ich konstruktywnym komunikowaniu i zaspokajaniu w sposób satysfakcjonujący obie strony.  

W paradygmacie psychodynamicznym celem osiągnięcia powyższych celów czy pomoc w przeżywanym kryzysie jest najczęściej podjęcie przez partnerów psychoterapii indywidualnej – każdy z innym terapeutą. Wynika to z założenia, że źródłem problemów i trudności doświadczanych przez partnerów są ich indywidualne i nierozwiązane konflikty intrapsychiczne, które w sposób nieświadomy dla partnerów wpływają na kształt i formę wzajemnych interakcji. Innymi słowy, rozwiązanie indywidualnych dylematów i trudności wewnątrzpsychicznych przeżywanych przez każdego z partnerów pozwala dopiero na wyjście z kryzysu, i stworzenia wzajemnie satysfakcjonującego związku funkcjonującego w sposób dojrzały i stabilny.