Psychoterapia grupowa prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów w paradygmacie psychodynamicznym. Postawą jej korekcyjnych funkcji jest założenie, że większość nieadaptacyjnych zachowań  i trudności w funkcjonowaniu prowadzących do wystąpienia objawów ma swoje źródło we wczesnych, wypartych i najczęściej nieświadomych relacjach dziecka z jego otoczeniem, a dokładnie z osobami znaczącymi, np.: rodzice, dziadkowie, opiekunowie, nauczyciele, itd. się na aktualnych problemach pacjentów, zapewniając im wsparcie, a także wprowadzając do repertuaru ich zachowań nowe sposoby radzenia sobie z objawami i doświadczanymi emocjami.

Psychodynamiczna Terapia Grupowa ma ugruntowaną i udowodnioną skuteczność. Jej podstawą jest przeświadczenie, że większość nieadaptacyjnych zachowań powstaje na bazie wczesnych interakcji dziecka z jego otoczeniem. Nieprawidłowe wzorce relacyjne ukształtowane we wczesnym dzieciństwie mają bardzo często nieświadomy na relacje jakie tworzymy w dorosłych życiu. Wzorce te czasami zakłócają umiejętność budowania satysfakcjonujących związków oraz sprawiają, że nasze zachowanie może być trudne dla nas samych lub/i dla naszego otoczenia. Modyfikacja nieadaptacyjnych wzorców funkcjonowania czy wchodzenia w relacje przebiega najintensywniej w oparciu o korekcyjne doświadczenie emocjonalne w kontakcie z grupą. Szczególnie skuteczna praca terapeutyczna odbywa się wykorzystując proponowaną przeze mnie metodą opartą na interakcji w dwoma psychoterapeutami w kontakcie indywidualna-grupowym.

Mimo, że spotkania mają charakter grupowy to schemat pracy opiera się na tzw. „pracy indywidualnej na tle grupy”. Oznacza to zaangażowanie wszystkich członków grupy w wyjaśnianie i modyfikowanie zachowań pojedynczego pacjenta. Uwaga terapeuty skupia się na narracji pacjenta oraz służy moderowaniu aktywności grupy. Doświadczenie terapeutyczne w tej formie terapii jest bardzo intensywne i szczególnie efektywne w radzeniu sobie z zaburzeniami związanymi z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych, zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. Może również dostarczyć ważnego materiału do pracy w ramach kontaktu indywidualnego z terapeutą po zakończeniu grupy. Grupa terapeutyczna w takiej formie prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów. Jesteśmy jedynym gabinetem psychologicznym w Poznaniu oferującym psychoterapię grupową w tak intensywnej formule.

 

Sesje terapeutyczne trwają 1h 50 minut, odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy w nich maks. 10 osób oraz dwóch terapeutów.Odbywają się także o tej samej godzinie i tym samym dniu tygodnia gwarantując tym samym stałość i ciągłość psychoterapii.