Zaburzenia osobowości są to głęboko zakorzenione i utrwalone, najczęściej nieprzystosowawcze wzorce postępowania oraz reagowania na określone bodźce w sposób wyraźnie nieadaptacyjny, nieadekwatny i utrudniające danej osobie prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, szczególnie w zakresie relacji z innymi. Często u osób cierpiących z powodu zaburzeń osobowości można zauważyć mało elastyczne, skrajne (myślenie „czarno – białe) lub znacząco odmienne od tzw. „normy” reakcje na różne sytuacje. Wyraźną odmienność w sposobie postrzegania, myślenia lub/i odczuwania. Obejmują najczęściej wiele obszarów funkcjonowania danej osoby (regulację emocji, myślenie, radzenie sobie ze stresem, kontrolę impulsów, relacje interpersonalne, itp.). 

W pracy terapeutycznej terapia zaburzeń osobowości – szczególnie zaburzeń osobowości typu borderline – jest moją główną specjalizacją. Terapia zaburzeń osobowości jest zawsze terapią długoterminową (co najmniej 60 sesji) poprzedzoną 3 spotkaniami konsultacyjnymi, aby postawić jak najdokładniejszą diagnozę i określić możliwości leczenia, co w tym wypadku jest bardzo istotne. Psychoterapia zaburzeń osobowości odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu o tych samych godzinach i tych samych dniach, co jest ważnych czynnikiem stabilizującym funkcjonowanie pacjenta.